DOELSTELLINGEN

  1. Verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg voor patiënten met hart- en vaataandoeningen in België
  2. Ondernemen en steunen van activiteiten met het oog op het bevorderen van de cardiovasculaire gezondheid
  3. Tot stand brengen, het verspreiden en het opvolgen van de toepassing van de standaarden betreffende onderwijs, voortgezette opleiding en klinische praktijkvoering
  4. Bevorderen van de verwetenschappelijking van cardiovasculaire verpleegkunde in België
  5. Uitbouwen van een nauwe samenwerking met de Belgische vereniging voor cardiologie en haar werkgroepen om de levenskwaliteit van de Belgische bevolking te verbeteren