• UZ Leuven Permanente Vorming Cardiovasculaire Zorg

  https://bwgcvn.be

  UZ Leuven organiseert opnieuw de permanente vorming ‘cardiovasculaire zorg’ met als doel de specifieke deskundigheid van verpleegkundigen in de zorg voor patiënten met hart- en/of vaatziekten en hun omgeving te bevorderen.
   
  Verschillende thema’s uit de cardiologie, cardiochirurgie en vasculaire heelkunde worden uitgewerkt en toegelicht vanuit een verpleegkundig en medisch perspectief, in nauwe samenwerking met andere disciplines. Ook wordt er aandacht besteed aan de preventie en de actieve rol die de patiënt zelf kan opnemen.
   
  De opleiding zal doorgaan op
  • 22 en 29 november 2021
  • 6 en 15 december 2021
  • 11, 17 en 25 januari 2022
  • 8 en 22 februari 2022
   
  met een examen op 23 maart 2022
   
  Meer informatie kan je terugvinden in de PDF of op: www.uzleuven.be/permanente-vorming
 • Vacature bij de Belgische Cardiologische Liga

  Vacature voor verantwoordelijke patiënt-gerelateerde projecten binnen de Belgische Cardiologische Liga

  De Belgische Cardiologische Liga is een nationale vereniging die strijdt tegen hart- en vaatziekten, de voornaamste doodsoorzaak in België en wereldwijd. De missie van de Liga is om de gezondheid en de levenskwaliteit van de Belgen te verbeteren. Binnen deze doelstelling richt de Liga zich op cardiovasculaire preventie en ondersteunt ze patiënten en hun families tijdens de verschillende stadia van hun ziekte.

  Ze werken aan preventie via voorlichtingscampagnes omtrent verschillende risicofactoren en hartkwalen, maar ook door middel van opsporingssessies. De campagnes zijn zowel gericht op het brede publiek als op hartpatiënten. Deze preventie is gratis en toegankelijk voor iedereen.

  Wat bieden ze aan?

  • Een contract van onbepaalde duur
  • Ons kantoor bevindt zich op een steenworp van het mooie Flageyplein te Brussel
  • Een kleinschalig team met een “start-up mindset” dat werkt aan grote projecten

  Bekijk hier de volledige vacature: Cardiologische liga vacature

  Meer informatie: https://www.liguecardioliga.be/belgische-cardiologische-liga/

 • YOU CAN’T PAUSE A HEART: campagne van ESC

  Deze week vraagt de European Society of Cardiology aandacht voor de tijdige herkenning van een hartaanval, ook in tijden van pandemie. Hun belangrijkste boodschap is dat het hart een prioriteit blijft tijdens de pandemie en dat iedereen onmiddellijk hulp moet zoeken als symptomen van een hartaanval worden ervaren. Bovendien moedigen ze patiënten met een chronische hartaandoening aan om vervolgafspraken bij te wonen en hun medicatie in te nemen.

  Hieronder vindt u de website waarop een infographic en meer informatie te vinden zijn en de bewustmakingsvideo van de campagne.

  Website: https://www.cantpauseaheart.org/

  Bewustmakingsvideo:

 • BSC Conference 2021: 11 en 12 februari 2021

  Het BSC congres zal plaatsvinden op 11 en 12 februari 2021.

  Vanwege de voortdurende pandemische situatie, zal het congres in 2021 worden aangeboden als een virtueel evenement. De registratie is gratis! De presentaties zullen in het Engels gegeven worden.

  Het BSC congres trekt altijd een groot multidisciplinair publiek. Het congresthema van 2020 “Heart Health Matters in perspectief” wordt in 2021 voortgezet met een uitgebreid tweedaags programma, opgesteld door vooraanstaande experts. Het biedt kansen voor de ontwikkeling van vaardigheden, doordachte dialogen / debatten en netwerkmogelijkheden.

  Het programma vind je hier

 • Opleiding voor cardiovasculaire verpleegkundigen 11-10-2019

  Opleiding voor cardiovasculaire verpleegkundigen

  Vrjdag 11 oktober 2019

  De Belgian Heart Rhythm Association organiseert in samenwerking met de Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing een informatieve sessie voor verpleegkundigen.

  Deze lezingen bieden cardiovasculaire verpleegkundigen de kans om hun kennis en vaardigheden over de diagnostiek en behandeling van arrhythmieën verder uit te breiden, om zo adequate zorg voor de patiënten te kunnen verlenen.

   

  Formation pour les infirmier(ère)s cardiovasculaires
  Vendredi 11 octobre 2019

  Le Belgian Heart Rhythm Association, en collaboration avec le Groupe de Travail Belge des Infirmier(ère)s Cardiovasculaires, organise une session d’information pour les infirmier(ère)s.

  Ces présentations offrent aux infirmières cardiovasculaires la possibilité d’élargir leurs connaissances et leurs compétences sur le diagnostic et le traitement des arythmies, afin de fournir des soins adéquats pour les patients.

   

  BHRM2019_Final_Web

 • Bewegen is herstellen!

  Hoe motiveer ik een patiënt na hartchirurgie om te bewegen?

  Om het herstel na een hartoperatie te bevorderen wordt bij de patiënten snel kinesitherapie opgestart. Tijdens de contactmomenten met de kinesitherapeut worden ze gestimuleerd om te mobiliseren, evenals tijdens de verpleegkundige contacten. Daarbuiten liggen de patiënten echter vaak passief in bed, wat kan leiden tot een verlies van 5% aan spierkracht per dag. Mogelijke oorzaken hiervan zijn gebrek aan kennis over het nut van vroege mobilisatie en angst voor pijn op de borst, beschadiging van de wond en overbelasting.

  Een operatie beoogt normaal een betere kwaliteit van leven, maar slechts 50% van de patiënten is na een jaar weer op het oude niveau qua functionaliteit en conditie. Er blijkt ruimte voor verbetering te zijn door patiënten extra te motiveren voor vroege mobilisatie.

  Thorax Centrum Twente (onderdeel van het Medisch Spectrum Twente te Enschede – Nederland) ontwierp deze mobilisatieposter, die op elke patiëntenkamer hangt en patiënten (en familie) stimuleert om te bewegen en zo het herstel helpt te bevorderen. De eerste cijfers van het Twentse onderzoek zijn positief en ook de patiënten zijn tevreden. Momenteel wordt er ook een mobilisatieposter ontwikkeld voor op de cardiologische verpleegafdeling (wordt vervolgd). Misschien ook een idee voor op jouw afdeling?

  Nieuwsgierig? Lees hier dan snel het volledige artikel.

  Bron: Wielens et al, verschenen in Cordiaal 2018, 39:4