Belgische Werkgroep Cardiovasculaire Verpleegkunde

0

educeren en ondersteunen we verpleegkundigen binnen de cardiovasculaire zorg

0

werden er in het verleden georganiseerd

Recent Posts

NIEUWS

Op 11 en 12 februari 2021 heeft het BSC congres opnieuw plaatsgevonden. Vanwege de pandemie was het congres in 2021 een virtueel evenement.

Het BSC congres trekt altijd een groot multidisciplinair publiek. Het congresthema van 2020 “Heart Health Matters in perspectief” wordt in 2021 voortgezet met een uitgebreid tweedaags programma, opgesteld door vooraanstaande experts. Het biedt kansen voor de ontwikkeling van vaardigheden, doordachte dialogen / debatten en netwerkmogelijkheden.

Bekijk de video’s van het congres:

Events

Inschrijving

30 September 2021

Herfst webinar voor cardiovasculaire verpleegkundigen en paramedici

Datum: 30 september 2021 (presentaties beschikbaar vanaf 09.30 uur + live vraag- en antwoord sessie om 14.00 uur)

Deze inschrijving is gratis.

Programma:
– Niet pluisgevoel: een belangrijk alarmsignaal
– Hoe een ECG interpreteren: basis en aritmieën
– Medicatie voor hartfalen: update anno 2021
– Het gebruik van cardio-gerelateerde gezondheidsapps
– Aankondiging van de winnaar van de BWGCVN Nursing Award 2021
– Live vraag- en antwoord sessie

30 septembre 2021

Webinaire d'automne pour les infirmiers et paramédicaux en cardiologie

Date : 30 septembre 2021 (présentations disponibles à partir de 9h30 + session de questions-réponses en ligne à 14h00)

Cette inscription est gratuite.

Programme :
– La sensation de grumeau : un signal d’alarme important
– Comment interpréter un ECG : notions de base et arythmies
– Médicaments pour l’insuffisance cardiaque : mise à jour anno 2021
– L’utilisation d’applications de santé liées à la cardiologie
– Annonce du lauréat du Prix des soins infirmiers BWGCVN 2021
– Session de questions et réponses en ligne

VISUELE HULPMIDDELEN

Op deze pagina kan je visueel materiaal vinden voor verpleegkundigen en paramedici die werken met patiënten met cardiovasculaire aandoeningen.

Take-home messages

ESC Guidelines Summary Cards

De originele Summary Cards kunnen hier geraadpleegd worden: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-derivative-products/Guidelines-summary-cards.

Hieronder kan u de Nederlandse vertalingen van de summary cards terugvinden. De vertalingen werden goedgekeurd door ESC.

Download hier: Nederlandstalige summary card over voorkamerfibrillatie
Download hier: Nederlandstalige summary card over infectieuze endocarditis
Download hier: Nederlandstalige summary card over hartfalen
Download hier: Nederlandstalige summary card over cardio-oncologie

BWGCVN AWARD

CONTACTEER ONS!