Doctoraal onderzoek over bespreekbaarheid van de seksuele activiteit in de zorg bij hartfalen patiënten in Vlaanderen

Wat?

In het kader van een doctoraal onderzoek onder supervisie van prof. dr. Els Clays, wordt er aan de hand van een kwantitatieve studie nagegaan hoe Vlaamse zorgverleners omgaan met gezondheidseducatie betreffende seksualiteit in de zorg bij patiënten met hartfalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die peilt naar kennis, attitude en barrières die ervaren worden door zorgverleners omtrent dit topic.

Wie?

Medische (artsen, verpleegkundigen,…) en paramedische zorgverleners (sociale dienst, ergotherapeut, logistiek assistent, kinesist, diëtist,…) in Vlaanderen die in contact komen met patiënten die lijden aan hartfalen, die beschikken over een erkend diploma en meerderjarig zijn.

Hoe?

Indien u wenst deel te nemen aan deze studie, klik op onderstaande link. Hierbij vindt u de vragenlijst digitaal terug. Wanneer u drukt op de knop ‘volgende (start)’ wordt verondersteld dat u uw akkoord geeft tot deelname aan het onderzoek. De gegevens worden volledig geanonimiseerd en werden goedgekeurd door de ethische commissie van UZ Gent. Het invullen van de vragenlijst zal 15-20min duren.

Link: https://nl.surveymonkey.com/r/seksuele_activiteit_bij_hartfalen

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Julie Dewever (julie.dewever@Ugent.be).

Alvast hartelijk dank!