Algemeen bestuurslid

Lien
Sevenants
Position Description: 

Een algemeen bestuurslid heeft als taak om de algemene werking van de werkgroep mee uit te werken en te ondersteunen.

Profile picture: