• Opleiding voor cardiovasculaire verpleegkundigen 11-10-2019

  Opleiding voor cardiovasculaire verpleegkundigen

  Vrjdag 11 oktober 2019

  De Belgian Heart Rhythm Association organiseert in samenwerking met de Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing een informatieve sessie voor verpleegkundigen.

  Deze lezingen bieden cardiovasculaire verpleegkundigen de kans om hun kennis en vaardigheden over de diagnostiek en behandeling van arrhythmieën verder uit te breiden, om zo adequate zorg voor de patiënten te kunnen verlenen.

   

  Formation pour les infirmier(ère)s cardiovasculaires
  Vendredi 11 octobre 2019

  Le Belgian Heart Rhythm Association, en collaboration avec le Groupe de Travail Belge des Infirmier(ère)s Cardiovasculaires, organise une session d’information pour les infirmier(ère)s.

  Ces présentations offrent aux infirmières cardiovasculaires la possibilité d’élargir leurs connaissances et leurs compétences sur le diagnostic et le traitement des arythmies, afin de fournir des soins adéquats pour les patients.

   

  BHRM2019_Final_Web